WELPEN

< TERUG

WELPEN

De welpen zijn onze leden van het 3de, 4de en 5de leerjaar. Hun vergaderingen gaan door van 14.00u tot 17.00, net zoals dit is voor elke oudere tak. Hun werking is voor een deel gebaseerd op het welgekende jungle book. Zo hebben de leiders fictieve namen zoals Baloe, Sherikan, Raksja, Akela en vele andere. Ook hier zijn er enkele belangrijke pijlers: engagement, verantwoordelijkheid, geborgenheid, samenwerking, ... Zowel individueel als in groep doen ze samen dingen voor anderen. Dit zou zich moeten vertalen in het herkennen van situaties waarin ze dienstbaar kunnen zijn of in spontaan helpen, ook buiten scouting. De derdejaars kunnen mee een rol spelen in het opvangen van hun jongere takgenoten, en worden zo aangeleerd verantwoordelijkheid te dragen. Leiding: Laurens Meynen
Jeroen Vreys
Simon Sauvillers
Kobe Verstappen
Thomas Sauvillers
Senne Sannen